Pomník padlých v Gajaroch postavili v roku 1922 s príspevkom amerických vysťahovalcov z obce. Návrh pomníka vypracoval Kamil Babinec a rodina Babincova naň prispela najväčšou čiastkou. Na pomník padlých bola neskôr pridaná pamätná tabuľa padlým hrdinom 2. svetovej vojny z obce a ďalšia pamätná tabuľa protifašistickým bojovníkom. Na pomníku je signatúra kamenára A. Bráblíka (pravdepodobne Antonín, ďalší sprievodný vytesaný nápis je čiastočne nečitateľný a zakrytý pridanou tabuľou).

Adamovič Izidor
Adamovič Marcel
Adamovič Štefan
Andrla Peter
Babinec Pavel
Babinec Jozef
Balada Ján
Baňár Jozef
Baňár Mikuláš
Bartek Ján
Benkovič Ján
Benkovič Michal
Bezúch Ján
Buček František
Buček Jozef
Buček Jozef
Buček Tomáš
Burcl Tomáš
Burcl Antonín
Cabada Pavel
Čechotovský Štef.
Černý Štefan
Černý Štefanáí
Dubníček Imrich
Dubníček Jindrich
Dúška Jozef
Dvorák Antonín
Fajtak Jozef
Fiala Jozef
Galba Karol
Galba Michal
Galba Viktor
Hajzl Vendelín
Halla František
Hahnl Matúš
Haas Alojz
Hasprúňar Matej
Hanzlovič Štefan
Havelka Ján
Hnáta Gabriel
Hnáta Matúš
Hefka Jozef
Hollý Michal
Hollý Martin
Hollý Ján

Horňáček Matej
Hrubý Štefan
Hoďovský Ján
Hujsa Jozef
Hujsa Ján
Hurban Filip
Hurban Ján
Hurban Gašpar
Hurban Ondrej
Jurica Ján
Jurkovič Michal
Katerinec Ján
Kvapil Jindrich
Kolmos Ján
Kopiar Daniel
Kovarovič Ján
Kováč Florian
Koss Tomáš
Klena Jozef
Kuňák Antonín
Kuňák Matej
Kuňák František
Leskovský Ján
Lima Ján
Machata Štefan
Marlinkovič Frant.
Matula Ján
Maruška Ján
Miček Pavel
Mráz Ján
Mráz Ján
Mráz Peter
Mráz Valent
Mošovský Michal
Uller Vendel
Orth Martin
Pernecký Ján
Pollák Pavel
Pollák Štefan
Pollák Valent
Precechtěl Leop.
Prívozník Tomáš
Riška Štefan
Riška Rudolf

Rusňák Jozef
Šlezinger Jozef
Sláma Antonín
Sláma Ján
Sláma Ján
Sláma Ján
Sláma Matúš
Sláma Peter
Sloboda Štefan
Sovinec Ignac
Spusta Ján
Spusta Ján
Spusta Ján
Spusta Michal
Spusta Mikuláš
Spusta Pavel
Suchánek Jozef
Surovič Ján
Surovič Frant.
Surovič Martin
Šulc František
Šafránek Frant.
Šíra Matej
Šíra Ján
Škopek Gabriel
Tikl Ján
Titz Ján
Toman Robert
Tomášek Ján
Turan Štefan
Turner Vendel
Vaniš František
Vaniš Pavel
Vlk Michal
Vicen Jozef
Vismek Pavel
Veinreb Jurai
Zedniček Jozef
Zelenka Ciril
Zerzaň Augustín 
Žáček Ján
Žáček Ján
Žáček František
Žáček František
Žáček Ondrej

 

Blecha Vendel
Bartalský Antonín
Borisek Ján
Duška Baltazar
Dubníček Ján
Gúth Ján
Horváth Martin
Hornáček Ján
Hlubocký Leopold
Chmela Florián
Rusnák Martin
Mareček Ján
Orth Ján

 

Orth Jozef
Orth Andrej
Orth Alfons
Partl Rudolf
Střelecký Štefan
Spusta Vendelín
Voltemar Ján
Žalec Ján
Žáček Martin
Žáček Filip
Zelenka Ján
Zelenka Izidor

 

Nie vždy boli dostatočne známe okolnosti smrti vojakov, veľa ich zostalo nezvestných. Deň úmrtia bol úradne stanovený dodatočne spravidla po dvoch rokoch od ich zmiznutia. Nasledujúce údaje uvádzame zo zoznamu nezvestných vojakov, ktorý zostavila M. Zacharová.
Na srbskom bojisku sa stratili Izidor Adamovič (14. 4. 1885 - 18. 1. 1917) nezvestný od 17. 1. 1915; Ján Maruška (14. 5. 1890 - 12. 10. 1916) nezvestný od 15. 3. 1915; Ján Slama (8. 7. 1879 - 1. 10. 1920) nezvestný od 1. 9. 1918. Na ruskom bojisku sa stratili Peter Anderla (4. 7. 1873 - 21. 5. 1918) nezvestný od 21. 5. 1916; Pavol Babinec (1. 1. 1877 - 16. 10. 1916) nezvestný od 17. 10. 1914; Ján Benkovič (26. 12. 1892 - 10. 3. 1917) nezvestný od 9. 3. 1915; Karol Galba (4. 11. 1888 - 1. 9. 1916) nezvestný od 30. 8. 1914; Matej Hornáček (16. 2. 1891 - 1. 1. 1918) nezvestný od 29. 3. 1915; Valent Pollák (12. 2. 1887 - 7. 3. 1917) nezvestný od 7. 3. 1915; Pavol Pollák (9. 1. 1884 - 31. 5. 1917) nezvestný od mája 1915 Štefan Pollák (Turan) (2. 8. 1879 - 20. 2. 1919) nezvestný od 19. 2. 1917; Antonín Sláma (15. 1. 1887 - 16. 3. 1917) nezvestný od 15. 3. 1915; Ján Vismek (11. 6. 1891 - 29. 10. 1916) nezvestný od 29. 10. 1914. Na talianskom bojisku sa stratili Viktor Galba (27. 6. 1893 - 1. 7. 1918) nezvestný od júna 1916; Vendelín Hajzl (18. 10. 1898 - 21. 10. 1920) nezvestný od 21. 10. 1918; Ján Havelka (6. 5. 1890 - 2. 11. 1916) nezvestný od 1. 11. 1914; František Chmela (23. 4. 1895 - 1. 1. 1939) nezvestný od 4. 2. 1918; Filip Žáček (15. 4. 1899 - 31. 12. 1919) nezvestný od novembra 1917. Na albánskom bojisku zostal nezvestný od 9. 9. 1918 Ján Sláma (7. 4. 1876 - 10. 9. 1920). Z tohto zoznamu sa na pomníku nenachádza meno Jána Vismeka a tiež Františka Chmelu, ktorého za mŕtveho vyhlásili až rozhodnutím v roku 1939.
V roku 2021 publikoval A. Wsól zoznam vojakov z obce a ich osud na bojiskách 1. svetovej vojny a aj zoznam ranených vojakov z vojenského špitála zriadeného v obci počas vojny.

Pavol Hallon: Gajary, Gajary bez dátumu vydania, str. 107;
Mária Zacharová: Zoznam vojakov vyhlásených za mŕtvych, in: Malacky a okolie 7, Malacky 2014, str. 163, 164;
Andrej Wsól: Vojaci z Gajár v 1. svetovej vojne, in: Malacky a okolie 14, Malacky 2021, str. 111-157

Dominik Skutecký (1849 - 1921), Gajary
Zosnulým hasičom, Gajary
Protifašistickým bojovníkom, Gajary
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Gajary

Kamerové systémy