V prednej časti cintorína v obci je v kovanej ohrádke osadený pomník padlým v 1. svetovej vojne, ktorého autorom je kamenár Dvořák z Břeclavi. Na podstavci je jeho signatúra v tvare DVOŘÁK, BŘECLAVA. V literatúre sme nenašli dátum jeho vzniku. Pomník má sakrálne atribúty, predovšetkým pieskovcovú sochu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Na bočných stranách pylóna sú zoznamy padlých a nezvestných, na podstavcovej časti je trojstĺpcový menoslov donorov pomníka. Nápisy a menoslovy vytesané na pomníku z granitu boli až do doby obnovy z väčšej časti nečitateľné.
V roku 2022 dala obec pomník padlých zreštaurovať v celkovom náklade 12,7 tis. €, z ktorých 3/4 uhradilo ministerstva vnútra z rozpočtovej kapitoly na obnovu vojnových hrobov. Obnovovacie práce na pomníku vykonali reštaurátori Peter Gregvorek a Michal Mišáni.

POČAS SVETOVÉJ VÁLKY
SPADLÝ HRDÍNOVIA

FRANT. BREZOVSKÝ +2.6.1915
JAN BORDÁČ +3.7.1916
JAN GRONES +18.9.1916
FRANT. JANDA +1.12.1918
LUDEVIT KAJZER +22.9.1914
FRANT. KAROVIČ +20.8.1917
LUDEVIT KOVAČIČ +19.7.1915
LUDEVIT MISLOVIČ +7.10.1917
ŠTEFAN MURÁNI +21.5.1915
MARTIN RUŽIČKA +20.10.1917
JAN ŠENK st. +19.11.1915
JAN ŠENK najst. +10.5.1917
LUDEVIT ŠENK +24.11.1918
RUDOLF ŠENK +23.9.1914
EMRICH ŠTEFLOVIČ +5.9.1917
JAN ŠTEFLOVIČ +6.8.1917
ONDREJ SLEZÁK +4.4.1917
ŠTEFAN SLEZÁK +3.8.1916
ŠTEFAN VALENT +28.8.1915

NA PAMÁTKU PADLÝCH
A NEZVESTNÝCH VOJÍNU
OD SVETOVÉJ VÁLKY
1914 - 1918
SV. PANO MARIA
ORODUJ ZA NE

NEZVESTNÝ OD VÁLKY
SVETOVEJ SÚ

ANTONÍN LEŠTANSKY
JAN KOVAČIČ
FERD. MIHALOVIČ
ALBERT MISLOVIČ
JAN RUŽIČKA
LADISLAV PÍR
JAN ŠENK ml.
AUGUSTÍN SIMETH
RUDOLF VATZEK učitel

 

.
.
.
.
.
MIKULÁŠ KOVAČIČ
MARTIN NESPALA
JOZEF ŠTEFLOVIČ
FRANT. KOVAČIČ
MARTIN JÁNOŠ
DOBRODINCOVIA TOHOTO
POSVÁTNÉHO POMNÍKA SÚ
.
VENDELÍN PÍR
LADISLAV LEDNÍK
FRANT. KUBRICKÝ
MATUŠ VALENT
ŠTEFAN DVORAN
TEOFIL LEDNÍK
353 SBOR V BLANBURG PA
.
.
.
.
.
KATERINA ONDREAŠ
ERNEST MAJTAN
MICHAL PÍR
FRANT. JÁNOŠ ml.
FRANT. JÁNOŠ st.

Pietne trampské miesto - Foxova búda, Borinka
Osloboditeľom, Borinka

Kamerové systémy