12. februára 1936 prišlo o ôsmej hodine večer k zrážke dvoch lietadiel Letov Š 328 čsl. vojenského letectva. Obe dvojčlenné posádky lietadiel z 3. a 6. leteckého pluku zahynuli. Trosky strojov padli do lesa pri kuchynskom letisku asi tristo metrov od seba. Na miestach dopadu lietadiel postavili kolegovia posádkam lietadiel dva pamätníky. V roku 2010 boli pamätníky obnovené. 24. septembra 2010 ich posvätil kuchyňský dekan Ladislav Ostrák.

Posádku lietadla zo 6. leteckého pluku tvorili pilot čat. Maximilián Knoff a pozorovateľ čat. Jozef Holčík. Ich pomník bol po dlhej dobe už značne zdevastovaný vandalmi. Pri obnove v roku 2010 bol pomník doplnený cementovou výplňou, obložený kachličkami a bola naň osadená nová pamätná tabuľa. Pomník je v zarastenom priestore asi desať metrov od lesnej cesty, upozorňujú naň drevené smerovníky na stromoch.

 

Albín Riška: Pamätníky katastrof letectva v oblasti letiska Kuchyňa, in: Hlásnik – Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže 1/2011, str. 16

Pietne turistické miesto na Vysokej, Kuchyňa
Pomník leteckej havárie - 1949, Kuchyňa
Pomník padlých, Kuchyňa
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kuchyňa
Kamerové systémy