V priestore medzi železničnou stanicou a židovským cintorínom v Kuchyni havarovalo 18. októbra 1949 o deviatej hodine lietadlo čsl. armády Siebel C 3B, ktoré vzlietlo z kuchyňského letiska. Lietadlo havarovalo v čase, keď bolo výpadkom elektrického prúdu na letisku na čas prerušené telegrafné spojenie. Stroj pred dopadom na zem narazil na elektrické vedenie vysokého napätia a po dopade nezhorel. Trojčlenná posádka zahynula. Pilot čat. Ladislav Rusek (20 r.) z Petrovej Vsi len v tom roku ukončil pilotnú školu. Telegrafista ppor. Jozef Fojtlin (25 r.) zo Smrdák má odhalenú aj samostatnú pamätnú tabuľu na pomníku padlých v Smrdákoch. Na palube bol aj rot. Jaroslav Molhanec (21 r.) z Prahy, ktorý obsluhoval vlečné zariadenie lietadla.

Na mieste dopadu lietadla bol jej posádke 24. októbra 2010 odhalený pamätník v prítomnosti príbuzných letcov Ruseka a Fojtlina. Pamätník posvätil kuchyňský dekan Ladislav Ostrák po svätej omši, ktorú celebroval priamo na mieste s vojenským kaplánom plk. Markom Trochanom.

 

Albín Riška: Pamätníky katastrof letectva v oblasti letiska Kuchyňa, in: Hlásnik – Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže 1/2011, str. 16;

Marta Rusková: Kto bol Ladislav Rusek, in: Petroveský spravodaj 2/2010, str. 9;

Zuzana Mitríková: Spomienkové stretnutie, 24. 9. 2010 in: vjvm.mil.sk

 

*Pozn.: V rovnakom čase (24. 10. 2010) boli posvätené po obnove aj dva pamätníky leteckej katastrofy z roku 1936.

Pietne turistické miesto na Vysokej, Kuchyňa
Pomník padlých, Kuchyňa
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kuchyňa
Kamerové systémy