Rodiskom Albína Brunovského (1935-1997), grafika a ilustrátora s nezameniteľným originálnym výtvarným prejavom, je Zohor. V obci si ho 18. mája 2018 uctili pomenovaním základnej školy jeho menom. V školskom parku zároveň odhalili bronzovú skulptúru s názvom Strom (Pocta Albínovi Brunovskému), ktorej autorom jej sochár Alojz Drahoš. Sochár, inšpirovaný Brunovského tvorbou, vytvoril skulptúru po dvoch rokoch práce a osadil ju na podstavec z nehrdzavejúcej ocele. Súčasťou sochy je oválna textová tabuľa z nerezu, ktorá sa otáča vďaka solárnej energii. Iniciátorom vzniku diela, ktorého konečnú podobu určil sochár A. Drahoš, bol Ján Hladík. Donorom sochy bola obec a vzhľadom na fakt, že hodnota diela prevýšila zamýšľaný náklad obce niekoľkonásobne, aj samotný autor sochy.

 

Oľga Drahošová: Čestný názov pre ZŠ v Zohore, in: Záhorie 4/2018, str. 30, 31;
Ján Hladík: Kinetická socha Strom..., in: Zohorský hlas 4/2018, str. 8;
Alojz Drahoš: Genéza kinetickej sochy Strom..., in: Zohorský hlas 4/2018, str. 8, 9

Padlým americkým letcom, Zohor
Albert Hubek - Július Stríbrnský, Zohor
Pomník padlých, Zohor
Padlým červenoarmejcom, Zohor
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Zohor
Andrej Hlinka - katolícka škola, Zohor
Kamerové systémy