Už 2. apríla 1945 sa vojakom Červenej armády podporovaných partizánmi podarilo na krátku chvíľu obsadiť Plavecký Mikuláš. Nemci však za pomoci tankov obsadili obec zakrátko naspäť. Počas nasledujúcej represálie zastrelili viacerých občanov obce a tých, ktorým sa nepodarilo utiecť či skryť, zhromaždili pred kostolom. Celú skupinu občanov zaviedli do poľa za Plaveckým Petrom, kde oddelili ženy a deti, ktoré tam prenocovali. 280 mužov z Mikuláša strávilo prvú noc v kinosále v Cerovej a nasledujúcu v stodole pri Rovensku. Potom ich spojili s peším transportom zajatých partizánov a sovietskych a rumunských vojakov. Dohromady to bolo asi tisíc mužov. Na ďalšej zastávke v moravskej obci Velké Pavlovice ponechali na práce do cukrovaru mužov do 16 a od 60 rokov. Ďalšie dni strávili v preplnených koncentračných táboroch v Kremse a Mauthausene. Po 700 kilometroch púť zakončili až pri rakúskom meste Spital am Pass, kde ich zastihol 8. mája koniec vojny. Počas pochodu zahynuli Vavrinec Kovár, Gašpar Zahradník a Martin Vlk a ďalší aj po návrate na následky prežitých útrap. Navrátilci z pochodu zajatcov dali v obci postaviť v roku 1947 pomník so sochou Ježiša Krista.

Pamätná tabuľa, ktorá pripomína trasu pochodu zajatcov z obce až do Spital am Pass je umiestnená na budove obecného úradu.

 

Kamerové systémy