Dominik Fekete (1926 - 1987), trampským menom Fox aj Foxo, pochádzal z Rače, bol iniciátorom založenia osady Samotári v roku 1940. Prežil odboj v SNP aj útrapy koncentračného tábora v Nemecku, z ktorého sa vrátil s podlomeným zdravím. TO Samotári táborili pod holým nebom a venovali sa spevu a hudbe. Po nečinnosti osady prešiel v roku 1968 do zostavy TO Utah. Spolu so synom a za pomoci ďalších trampov vybudoval zrubovú chatrč blízko domovského táboriska Utahu. Chatrč známa ako Foxova búda je od roku 2015 v starostlivosti TO Polnočný jazdec. Je na nej osadený drevený krížik s kovovým štítkom na upomienku jej zakladateľa.

Jozef Zelner (Pekelník): Trampská osada Samotári - Bratislava Rača 1940, in: trampnet.sk

Pomník padlých, Borinka
Osloboditeľom, Borinka
Kamerové systémy