Pedagóg a cirkevný historik Peter Jozef Esterle sa narodil v Zohore. V roku 1907 vstúpil do rehole františkánov. Za kňaza bol vysvätený v roku 1914. Bol učiteľom na františkánskych školách v Žiline, v Bratislave a v Malackách. Malacké františkánske gymnázium pomáhal zakladať a bol jeho prvým riaditeľom. Zaoberal sa dejinami františkánov, svoje práce publikoval v rehoľných časopisoch.
Pri príležitosti osláv storočnice vysviacky kostola sv. Margity Antiochijskej v Zohore odhalili 3. októbra 1998 v kostole pamätnú tabuľu P. J. Esterlemu. Tabuľu pritom posvätil biskup Vladimír Filo.

 

Anka Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej, Zohor 2001, str. 58-62

 

Kamerové systémy