Malackí farníci sa po skončení 2. svetovej vojny rozhodli postaviť pamätník, ktorý venovali Panne Márii z vďačnosti za ochranu pred útrapami vojny. Pamätník na vrchole pylónu zdobí socha Panny Márie Víťaznej. Nižšie ho obopína majuskulný nápis Z VĎAČNOSTI PANNE MÁRII ZA OCHRANU. V dolnej časti pylónu je na rozšírenom kubuse reliéf tváre zomierajúceho vojaka. Pamätník postavili v príkostolnom parku okolo roku 1947.

 

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
Pomník padlých, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy