V Plaveckom Mikuláši dali vojakom, ktorí zahynuli v bojoch 1. svetovej vojny, zhotoviť pamätnú tabuľu s menným zoznamom. Je umiestnená na fasáde kaplnky sv. Floriána v obci.

 

PAMÄTNÁ TABUĽA
PADLÝM VOJÁKOM SVETOVEJ VOJNY VENOVANÁ VERIACÍMI V PLAV. SV. MIKULÁŠI.

 

HUTERA MIKULÁŠ +1916. NA RUSKOM BOJIŠTI

TRESTER ŠTEFAN +1916. NA RUSKOM BOJIŠTI

KOČÍŠEK MIKULÁŠ +1914. NA RUSKOM BOJIŠTI

JURÍK ANDREJ +1915. PRI KRASNÍKU.

KRCHŇÁK PAVEL +1915. NA RUSKOM BOJIŠTI.

KRCHŇÁK ŠTEFAN +1916. NA RUSKOM BOJIŠTI.

BALUCH JÁN +1916. V BUKOVINE.

PILÁRIK ALFONZ +1917. PRI GÓRCI (TALIANSKO).

PILÁRIK JOZEF +1917. NA TALIANSKOM BOJIŠTI.

ROMAN MIKULÁŠ +1916. V ALBANII.

CHUDÝ ŠTEFAN +1915. NA RUSKOM BOJIŠTI.

MRAČKA TOMÁŠ +1918. PRI PIAVE.

BLAHOVIČ PAVEL +1915. V KARPÁTOCH.

PETRAŠOVIČ IGNÁC +1914. PRI LUBLÍNE.

HLOŽEK ŠTEFAN +1914. PRI KRASNÍKU.

BALUCH FABIAN +1915. V GALÍCII.

DOBROVODSKÝ JÁN +1917. V BUKOVINE.

 

HUTERA MICHAL +1917. NA RUSKOM BOJIŠTI.

GAŠPAR ŠIMON +1915. NA RUSKOM BOJIŠTI.

KOVÁR JOZEF +1915. PRI LUBLÍNE.

MIKUŠ PAVEL +1917. NA TALIANSKOM BOJIŠTI.

ŠČEPKA JÁN +1917. VO WIEDNI NEMOCNICI.

KIRIPOLSKÝ JOZEF +1917. V ALBANII.

HORŇÁK IMRICH +1915. NA TALIANSKOM BOJIŠTI.

OCHRÁNEK GABRIEL +1915. NA RUSKOM BOJIŠTI.

PETRÁŠ JOZEF +1916. NA RUSKOM BOJIŠTI.

SCHULTZ VAVRINEC +1916. V BRATISLAVE NEMOCNICI.

ROMAN BARTOLOMEJ +1915. V KARPÁTOCH.

BALUCH FRANTIŠEK +1914. PRI LUBLÍNE.

HEČKO GAŠPAR +1915. NA TALIANSKOM BOJIŠTI.

SEDLÁČEK JOZEF +1915. V KARPÁTOCH.

ZAHRADNÍK MICHAL +1914. NA TALIANSKOM BOJIŠTI.

BALUCH TOMÁŠ +1916. NA TALIANSKOM BOJIŠTI.

MODLIME SA!

ODPOČINTE V POKOJI PO BOJI!

Kamerové systémy