Lozorno oslobodila Červená armáda 4. apríla 1945. V chotári obce bolo pochovaných 30 sovietskych vojakov v 27 hroboch (Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1968, str. 172).
Podľa dokumentov z pamyat-naroda.ru 233. a 235. strelecký pluk 81. gardovej streleckej divízie Červenej armády pochoval v obci medzi 5. až 8. aprílom 23 radových vojakov, ktorí padli v bojoch na západ od obce. Väčšina z nich bola pochovaná 100 metrov od severovýchodného konca obce. Medzi nimi bol aj Pavel Afanasjevič Rybak (Павел Афанасьевич Рыбак), ktorý sa narodil v roku 1907 na Ukrajine v osade Vološkovo pri obci Sokiriany (ukr. Волошкове, Сокиряни). Do Červenej armády ho povolali v apríli 1944. Slúžil v 3. streleckej rote 235. gardového streleckého pluku 81. gardovej streleckej divízie v hodnosti radového vojaka. Rodisko bolo pravdepodobne aj jeho bydliskom, za kontaktnú osobu uviedol manželku Paraskevu Vasiljevnu Rybakovú (Прасковя Васильевна Рыбак), ktorá žila vo Vološkove. Padol medzi 4. a 6. aprílom 1945, pochovaný bol v zázemí na poľnom cintoríne radových vojakov pluku v Lozorne. Krátko po smrti bol vyznamenaný Radom Veľkej vlasteneckej vojny 1. stupňa. V písomnom odôvodnení vyznamenania je uvedená príkladná odvaha, ktorú prejavil v boji o obec Jablonové. Pod mínometnou a guľometnou paľbou nepriateľa v boji padol. Podľa odôvodnenia sa to udialo 5. apríla, v skutočnosti sa o obec bojovalo o deň skôr (Рыбак Павел Афанасьевич, in: pamyat-naroda.ru).
Neďaleko vodnej nádrže je pomník v podobe betónového pylónu s pamätnou tabuľou s oslavným nápisom (ČESŤ HRDINOM Č.A. PADLÝM / PRI OSLOBODENÍ LOZORNA / 4. IV. 1945). Pomník bol postavený v roku 1964 (Michal Duchoň: Obdobie rokov 1945-1989, in: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 109). Nepoznáme okolnosti a detaily pamätníka pri jeho založení, do dnešnej doby prešiel niektorými zmenami. Na pôvodnejšom bola namiesto helmy päťcípa železná hviezda a nad spomenutou pamätnou tabuľou bola menšia čierna tabuľa s nápisom, ktorý tiež nepoznáme.
Na pomník bola v neskoršom období osadená ďalšia pamätná tabuľa v azbuke venovaná vojakovi Pavlovi A. Rybakovi, ktorú mu dali zhotoviť jeho deti. Je na nej upresnený dátum narodenia 13. január 1907 a dátum smrti 6. apríl 1945. V preklade: Drahému otcovi. Večná pamiatka na teba bude žiť v našich srdciach. Deti.

РЫБАК
ПАВЕЛ
АФАНАСЬЕВИЧ
13.01.1907 - 06.04.1945
ДОРОГОМУ ОТЦУ.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ О ТЕБЕ
БУДЕТ ЖИТЬ В НАШИХ
СЕРДЦАХ.
ДЕТИ.

Pietne miesto Maroš, Lozorno
Pietne trampské miesto na Košarisku, Lozorno
Pomník padlých, Lozorno
Kamerové systémy