Lozorno oslobodila Červená armáda 4. apríla 1945. V chotári obce bolo pochovaných 30 sovietskych vojakov v 27 hroboch (Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1968, str. 172).
Na mieste hrobu neďaleko vodnej nádrže je pomník v tvare betónového pylónu s pamätnou tabuľou s oslavným nápisom (ČESŤ HRDINOM Č.A. PADLÝM / PRI OSLOBODENÍ LOZORNA / 4. IV. 1945). Pomník bol postavený v roku 1964 (Michal Duchoň: Obdobie rokov 1945-1989, in: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 109). Nepoznáme detaily pamätníka pri jeho založení, do dnešnej doby prešiel niektorými zmenami. Na pôvodnejšom bola namiesto helmy päťcípa železná hviezda a nad spomenutou pamätnou tabuľou bola menšia čierna tabuľa s nápisom, ktorý tiež nepoznáme.
Na pomník bola v neskoršom období pridaná ďalšia pamätná tabuľa v azbuke venovaná vojakovi Pavlovi A. Rybakovi, ktorý zahynul 6. apríla 1945 (RYBAK PAVEL AFANASJEVIČ 13. 01. 1907 - 06. 04. 1945 VEČNÁ PAMIATKA NA TEBA BUDE ŽIŤ V NAŠICH SRDCIACH. DETI.). Pamätnú tabuľu mu dali zhotoviť deti. Pozostatky vojaka boli prevezené na Slavín a podľa databázy www.vs.sk je však miestom jeho smrti Záhorská Ves.

Kamerové systémy