Pamätné tabule pripomínajúce 2. svetovú vojnu sú umiestnené na budove obecného úradu. Je tam tabuľa oslobodenia obce Červenou armádou, tabuľa pripomínajúca pochod zajatcov obce a dvojica pamätných tabúľ s menným zoznamom obetí z obce.

Počet obetí 2. svetovej vojny z obce Plavecký Mikuláš je rozsiahly, na Záhorí ojedinelý. V bojoch počas SNP a na Dukle, v koncentračných táboroch a predovšetkým pri prechode fronty cez obec zahynulo 40 občanov. Ich zoznam je uvedený na dvoch pamätných tabuliach.

Dôvod, prečo bol pri oslobodzovaní obce tak veľký počet civilných obetí, uvádza internetová stránka obce. Dňa 2. apríla 1945 sa skupina vojakov Červenej armády podporovaná partizánmi pokúsila útokom z Malých Karpát oslobodiť obec. Nemci utrpeli straty na životoch vrátane vysokého dôstojníka (majora), ale vrátili sa do obce a následne zastrelili niekoľkých obyvateľov (Viktor Pilárik, František Zahradník, Albert Okruhlica, Helenka Báchorová, Štefan Olšovský, Ján Roman, Gabriel Vrablic, Mikuláš Kiripolský, Viktor Čech, Florián Mrkva, Terézia Mrkvová, Rozália Báchorová, Jozef Dobiš). Nemci neskôr zhromaždili skupinu 280 mužov z obce, ktorých potom viedli v transporte zajatých až do rakúskej obce Spital am Pass. Počas pochodu zajatcov zahynuli Vavrinec Kovár, Gašpar Zahradník, Martin Vlk. Niektorí občania zahynuli pri odstraňovaní nastražených výbušnín, ktoré v obci zanechali ustupujúci nemeckí vojaci (Vendelín Glajšek, Jozef Kákoní, Augustín Zahradník, Cyprián Malec, Ambróz Kočíšek, Vladimír Hološka, Jozef Dobiš, Ľubomír Lenc).

  

V SNP PADLI:
PARTIZÁN KPT. JAROSLAV RAK Z OBCE

ZADNÍ TŘEBOŇ ZOMREL 14. 11. 1944 V BOJI

S NEMECKÝM VOJSKOM V OBCI PLAVECKÝ

MIKULÁŠ

NA DUKLE:

NPR. IN MEM. FRANTIŠEK HOLLÝ 23 R.

DES. IMRICH JERÁBEK 23 R.

VOJ. MIKULÁŠ KOVÁR 22 R.

NA NEZNÁMOM MIESTE:

VOJ. PAVOL DOBROVODSKÝ 21 R.

PARTIZÁN FRANTIŠEK LOVÍŠEK 17 R.

VOJ. JÁN PETRÁŠ 23 R.

V KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH

ZOMRELI:

HENRICH FELDBAUER 61 R.

ERNESTÍNA FELDBAUEROVÁ 56 R.

MAXMILIAN FRANKL 31 R.

HELENA FRANKLOVÁ 26 R.

IRMA GRÜNMANDLOVÁ 60 R.

FLORIAN MRKVA 40 R.

JOZEF WEISS 51 R.

ELZA WEISSOVÁ 18 R.

IGNÁC WILNER 67 R.

MAXMILIAN WILNER 56 R.

PRI OSLOBODENÍ OBCE

ZAHYNULI:

HELENA BÁCHOROVÁ 14 R.

ROZÁLIA BÁCHOROVÁ 78 R.

VIKTOR ČECH 41 R.

JOZEF DOBIŠ 39 R.

VENDELÍN GLAJŠEK 62 R.

VLADIMÍR HOLOŠKA 16 R.

JOZEF KÁKONY 43 R.

MIKULÁŠ KIRIPOLSKÝ 43 R.

AMBRÓZ KOČÍŠEK 16 R.

VAVRINEC KOVÁR 56 R.

ĽUBOMÍR LENC 12 R.

CYPRIÁN MALEC 18 R.

FLORIAN MRKVA 31 R.

TERÉZIA MRKVOVÁ 79 R.

ALBERT OKRUHLICA 18 R.

ŠTEFAN OLŠOVSKÝ 48 R.

VIKTOR PILÁRIK 45 R.

JÁN ROMAN 65 R.

MARTIN VLK 50 R.

GABRIEL VRABLIC 25 R.

AUGUSTÍN ZÁHRADNÍK 18 R.

FRANTIŠEK ZÁHRADNÍK 49 R.

GAŠPAR ZÁHRADNÍK 72 R

 

Partizán Jaroslav Rak bol smrteľne zranený po prestrelke medzi partizánmi a nemeckou jednotkou v chotári obce v lese zvanom Smolárov háj 14. novembra 1944. Pochádzal z Topoľčian, pochovali ho na cintoríne v Plaveckom Mikuláši (Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 93).

Jozef Dobiš sa narodil v obci Diviaky n. Nitricou 2. augusta 1905. V Plaveckom Mikuláši slúžil ako vrchný strážmajster SNB (Pamätnica v boji padlých, popravených, umučených a pri výkone služby usmrtených príslušníkov sboru NB, zost. Ján Dohňanský a kol., Bratislava 1946, str. 107).

Občania, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní obce, boli z väčšiny pochovaní na cintoríne do spoločného hrobu.

 

Použitá literatúra: www.plaveckymikulas.sk

Pozn.: Rozdiely v transkripcii mien (väčšinou sa jedná o dĺžne) vyplývajú z toho, že autor dodržal ich verný prepis podľa použitých zdrojov: internetová stránka obce, pamätné tabule, náhrobníky, kde boli často uvedené s týmito rozdielmi.

Obetiam prechodu frontu, Plavecký Mikuláš
Pochod zajatcov, Plavecký Mikuláš
Padlým v 1. svetovej vojne, Plavecký Mikuláš
Kamerové systémy