Šesť mien vojakov zo Sološnice, ktorí zahynuli v bojoch 2. svetovej vojny, zaznamenala pamätná tabuľa, umiestnená na pomníku padlých.

PADLÍ V II.
SVETOVEJ VOJNE
1939-1945

KOLÁRIK VALENT
1917-1942
SELIČ DANIŠ
1920-1942
MRVEC JAN
1921-1944
IČ ALFONZ
1920-1944
VENK ŠTEFAN
1921-1944
KOČÍŠEK KAROL
1908-1945

 

Valent Kolárik, vojak slovenskej armády, zahynul 27. októbra 1942 na východnom fronte pri rieke Psekups v Rusku.
Daniel Selič (*1920) narukoval v roku 1941 do slovenskej armády. Zahynul na východnom fronte 18. apríla 1943 v Balke v Rusku.

Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), in: www.upn.gov.sk

Kamerové systémy