Pamätná tabuľa s fotomedailónmi, ktorá pripomína sedem padlých vojakov z obce, bola po 2. svetovej vojne pridaná na pomník padlých ako jeho samostatné krídlo.

ČESŤ A SLÁVA PADLÝM
V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE

SLÁVIK ŠTEFAN
*1910   +1945
STEHLÍK MICHAL
*1922   +1944
ŠINOVSKÝ PAVEL
*1913   +1945
MALÍK ŠTEFAN
*1909   +1944
MIKULÁŠOVÝCH JÁN
*1922   +1945
HANÁK JÁN
*1909   +1945
HANÁK MATEJ
*1903   +1945

   

   Michal Stehlík bol vojakom povstaleckej armády v SNP, zahynul 10. septembra 1944 pri bombardovaní letiska Tri duby. Pochovaný bol na cintoríne v Sliači. Stehlíkov hrob bol zrekonštruovaný mestom Sliač v roku 2014 do novej podoby a opatrený novým pomníkom (jeho foto od Ladislava Barabása nájdete na www.vets.cz). 

   V januári 1945 zatklo gestapo šesť mužov z obce, ktorých považovali za partizánov. Z nich priamo partizánmi boli len dvaja, ďalší im len pomáhali. Z väzenia sa traja vrátili domov. Ján Hanák, Matej Hanák a Jozef Marcinových (jeho meno na pamätníku nie je) zahynuli pri Viedni v transporte do koncentračného tábora (Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 104).

Pietne turistické miesto na Vysokej, Kuchyňa
Pomník leteckej havárie - 1949, Kuchyňa
Pomník padlých, Kuchyňa
Kamerové systémy