V roku 1946 bola nad reliéf pomníka padlých v Jakubove pridaná pamätná tabuľa s menoslovom vojakov obce, ktorí padli počas 2. svetovej vojny. Pomník doplnili o letopočty 1938 – 1946, ktoré naň priamo vytesali. Na pamätnej tabuli sú nasledovné mená: Michal Havlík (1916 – 1944), Ján Sloboda (1914 – 1945), Frant. Mošovský (1906 – 1945), Jozef Šarkézy (1921 – 1941), Cyril Kovár (1919 – 1942). V roku 2022 dala obec pomník padlých zrenovovať a pri tej príležitosti sa doplnil jeden zo stratených fotomedailónov (Františka Mošovského).
Účastník SNP František Mošovský zahynul v koncentračnom tábore, Jozef ŠarkőzyCyril Kovár zahynuli ako príslušníci slovenskej armády na východnom fronte.
Ján Sloboda bol jedináčikom, počas učňovských rokov mu zomrela matka. Vyučil sa za stolára, základnú vojenskú službu si odslúžil v Trenčíne. Potom sa zamestnal Okresnej colnej správe v Brezne. Padol počas bojov v povstaní v polovici októbra 1944 pri Brusne a tam je i pochovaný.
Michalovi Havlíkovi už v predškolskom veku zomrel otec, vychovávala ho matka, ktorá sa neskôr vydala. Počas vojny bol vojakom slovenskej armády, ale prešiel na stranu bojovníkov SNP. Zahynul už na začiatku povstania pri železničnom moste v osade Červená skala (obec Šumiac). Je pochovaný na červenoskalskom cintoríne.
Boje o obec si vyžiadali aj civilné obete. Pri nálete sovietskeho lietadla na nemecké pozície zahynuli 4. apríla 1945 po zásahu bombou Filoména Kopčová (19-ročná), Irena Poláková (17-ročná) a Terézia Vrablicová (4-ročná). Na následky zranenia vojenským vozidlom zahynul Alfonz Orth (4-ročný). Do koncentračných táborov bolo odvlečených a odtiaľ sa nevrátilo 9 židovských občanov; Dávid Weis s manželkou Reginou, Jakub Piszk, Leopold Piszk s manželkou Barborou, Alfréd Weitheimer s manželkou Hermínou a deťmi Františkom a Rudolfom.

 

Ján Šimek: Jakubov od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 242, 246-248;
Ján Šimek: Zaslúžia si, aby sme si ich pripomenuli, in: Jakubovské zvesti 3/2014, str. 9; Jakubovské zvesti 4/2014, str. 3

Svätí Cyril a Metod, Jakubov
Hrob neznámych vojakov, Jakubov
Pomník padlých, Jakubov
Kamerové systémy