Dve pamätné tabule s menami mužov z Perneku, ktorí zahynuli v bojoch 1. svetovej vojny sú umiestnené v predsieni kostola v obci. Pamätné tabule sú rovnaké, líšia sa len v dekoratívnych reliéfoch.

Hrdinovia tunajšej obce
zo svetovej války 1914-1918.

Amon Karol
Balaž Ján
Boškovič Vavrinec
Čerňiansky Ondrej
Gabrhel Michal
Hika Ján
Koller František
Krhla Jozef
Mackovič Štefan
Masarovič František
Palla Ján
Petrik Michal
Polak Lukáč.

NECH ODPOČIVAJÚ V POKOJI!

Hrdinovia tunajšej obce
zo svetovej války 1914-1918.

Prokop Štefan
Salay Martin
Sedlaček Pavel
Simek Alois
Valent Štefan
Vitek Ján
Zajiček Ján
Zajiček František
Zajiček Pavel
Zamečnik Vincek
Matušových František
Čechvala Štefan


NECH ODPOČIVAJÚ V POKOJI!

 

Dá sa predpokladať, že na pamätných tabuliach sú zaznamenané len mená katolíkov. V každom prípade M. Zacharová uvádza v zozname nezvestných vojakov väčšinou mená, ktoré na tabuliach nie sú. Dátum ich úmrtia bol stanovený úradne spravidla dva roky od zmiznutia.

Na ruskom bojisku sa stratili František Benca (20. 4. 1884 - 15. 6. 1915) nezvestný od 15. 6. 1915; Ludevít Fridrich (25. 12. 1890 - 19. 10. 1920) nezvestný od 19. 10. 1918; Michal Masarovič (21. 9. 1890 - 26. 8. 1916) nezvestný od 26. 8. 1914; Martin Mikuš (25. 10. 1893 - 9. 4. 1917) nezvestný od roku 1915 a Štefan Čechvala (Csehvala) (4. 3. 1878 - 31. 8. 1918) nezvestný od augusta 1916. Jeho meno na tabuľu pritesali dodatočne. Na srbskom bojisku sa stratili František Masarovič (5. 10. 1891 - 31. 12. 1916) nezvestný od roku 1914 a Cyril Papran(ský) (3. 7. 1890 - 30. 9. 1916) nezvestný od septembra 1914. Na talianskom bojisku zostal nezvestný od 11. 6. 1918 František Matúšových (3. 4. 1899 - 21. 4. 1931) a jeho meno na tabuľu tiež pritesali dodatočne.

 

Mária Zacharová: Zoznam vojakov vyhlásených za mŕtvych, in: Malacky a okolie 7, Malacky 2014, str. 168, 169

Kamerové systémy