V kostole v Jablonovom bola v roku 1922 posvätená dvojdielna pamätná tabuľa padlým vojakom z obce v 1. svetovej vojne. Mramorové tabule s kresťanskými atribútmi boli osadené po stranách bočného oltára. Sú na nich zaznamenaní len vojaci rímsko-katolíckeho vyznania. Tabule dal zhotoviť miestny Spolok katolíckych žien v dielni břeclavského sochára Dvořáka. Fotografie tabúľ sú dostupné na www.vets.cz.

ZBOŽNEJ PAMIATKE
VO SVETOVEJ VOJNE
1914 – 1918
PADLÝCH A ZOMRELÝCH
KATOLÍCKYCH VOJAKOV
Z JABLOŇOVÉHO
VENUJÚ FÁRNICI ROKU PÁNA 1922.

MICHAL BRICHTA
VALENT BRICHTA, ML.
MARTIN PROKOP, ML.
VENDEL RYBÁR
MICHAL BARTALSKÝ
MICHAL JÁNOŠ
MARTIN VASEK
VENDEL MICHALOVÝCH
ŠTEFAN GALBA, ML.
GABRIŠ MARTINKOVÝH
TOMÁŠ JANKOVÝCH, ML.

 

ANTON HALINÁR, ML.
MATÚŠ JÁNOŠ
ŠTEFAN GAJDÁR
TOMÁŠ KOTES
JOZEF BALÁŽ
STEFAN GAŠPAROVÝCH
TOMÁŠ BRICHTA
FRANTIŠEK BRINDZIK, ML.
JÁN BAKARÁČ, ML.
JOZEF HAVLÍK
GABRIŠ RUSŇÁK, ML.
JÁN MICHALOVÝCH
ŠTEFAN PROKOP
JÁN JÁNOŠ, ML.
JOZEF FERENC. ML.

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!

M. Zacharová uviedla v zozname nezvestných vojakov aj mená, ktoré na tabuliach zaznamenané nie sú. Dátum ich úmrtia bol stanovený úradne spravidla dva roky od zmiznutia. Na ruskom bojisku sa stratili Pavol Baláž (21. 1. 1894 - 28. 7. 1917) nezvestný od 28. 7. 1915; Jozef Ferenc (19. 2. 1889 - 25. 2. 1917) nezvestný od 25. 2. 1915; Matej Jánoš (15. 9. 1875 - 8. 3. 1917) nezvestný od 8. 3. 1915; Josef Kunc (17. 4. 1879 - 30. 6. 1917) nezvestný od júna 1917; Jozef Machovích (11. 3. 1888 - 27. 8. 1919) nezvestný od 27. 8. 1917. Na talianskom bojisku zostal nezvestný od 25. 5. 1917 Gabriel Rusňák (6. 5. 1884 - 25. 5. 1919). Na srbskom fronte zostal nezvestný od júla 1916 Štefan Gajdár (2. 1. 1884 - 31. 7. 1918).

Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 94;
Mária Zacharová: Zoznam vojakov vyhlásených za mŕtvych, in: Malacky a okolie 7, Malacky 2014, str. 164, 166

Kamerové systémy