V Obore pri Stupave sa zachoval hrob troch po mene neznámych sovietskych vojakov z doby oslobodenia Stupavy. Prekvapili ich nemeckí vojaci a rozstrieľali im bruchá. Sovietskych vojakov sa snažili ihneď operovať v Boleschových dome, ale nepodarilo sa ich zachrániť. Do dnešných čias sa zachoval pomníček postavený nad ich hrobom pravdepodobne už krátko po ich smrti. Telá vojakov neboli prevezené na Slavín a doteraz by mali odpočívať pod pomníkom.
V roku 2022 členovia ZO SZPB v Stupave Ján Holíč a Stanislav Gajdošík očistili pomník od machov a pozlátením písma zvýraznili nápis na pamätnej tabuli.

Anastázia Lachkovičová: Kronika Mesta Stupava 2008, str. 31;
Ján Holíč: Obnova pamätnej tabule, in: Stupavské noviny - september 2022, str. 22

Kamerové systémy