Pamätná tabuľa padlým bojovníkom proti fašizmu je dnes umiestnená na drobnom podstavci pred pamätníkom SNP. Pamätník SNP vznikol v roku 1970 a je možné, že už od počiatku bola jeho súčasťou aj táto pamätná tabuľa. Sprvoti bola zavesená priamo na pamätníku pod letopočtami. Niekedy po roku 1989 ju umiestnili samostatne. Zlátenie vyrytého nápisu s menoslovom padlých bojovníkov však už zaniklo a tak je nápis obtiažne čitateľný.
Z literatúry je známy osud Jána Šarlušku, ktorého biografické údaje publikoval M. Maniak. J. Šarluška sa narodil 19. januára 1922 v Ilave, pracoval ako inštalatér vo firme vo Svite. Pridal sa k partizánom, padol v začiatkoch povstania 31. augusta 1944 pri Poprade. Pochovaný bol na cintoríne vo Veľkej pri Poprade. Jeho ostatky boli na žiadosť rodiny 27. novembra 1945 exhumované a prevezené na cintorín do Malaciek.

PADLÍ V BOJI PROTI FAŠIZMU

DOBROVODSKÝ LADISLAV 1929-1945
ELIÁŠ BŘETISLAV            1911-1945
FABŠO JOZEF                 1921-1945
GAJDÁR JOZEF               1921-1945
JANEČEK LADISLAV          1922-1944
KORDOŠ ANTON              1922-1945
LÍM JÁN                         1911-1945

MAŠEK ANTON            1922-1945
NEMEC FRANTIŠEK       1921-1945
OSUSKÝ ŠTEFAN         1913-1944
REISNAUER FRANTIŠEK 1921-1946
RODÁK VOJTECH        1916-1945
ŠARLUŠKA JÁN           1922-1944
WEISS PAVOL            1919-1943

 

Marcel Maniak: Draho vykúpená sloboda, Poprad 2021, str. 283

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Pomník padlých, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy