Pamätná tabuľa venovaná vojakom z obce, ktorí zahynuli v bojoch 2. svetovej vojny bola pridaná na pomník padlých z 1. svetovej vojny. Sú na nej verše a mená 4 vojakov s fotomedailónmi.

Rudolf Šikuta

* 30. VII. 1908  + 16. XI. 1944

 

1939 – 1945

Ó bratia, hrdinovia drahí,

pre národ a vlasť ste žili, mreli,

národ vás zachová vo vďačnej

pamäti, spočívajte sladko v drahej

rodnej zemi.

 

Ján Buček

24. XII. 1917  + 31. XII. 1943

 
 Ján Mlynarovič

* 21. I. 1913  + 3. IX. 1945

František Vilem

* 9. V. 1921  + 19. III. 1945 

Ján Mlynarovič a František Vilém zahynuli ako zajatci v nemeckých táboroch, Ján Buček padol v radoch slovenskej armády na východnom fronte.

 

Pavol Hallon: Gajary, Gajary bez dátumu vydania, str. 215

Dominik Skutecký (1849 - 1921), Gajary
Zosnulým hasičom, Gajary
Pomník padlých, Gajary
Protifašistickým bojovníkom, Gajary
Kamerové systémy