Pred kultúrnym domom v obci je pamätník pripomínajúci udalosti 2. svetovej vojny, oslobodenie obce Červenou armádou a SNP.
Po skončení 2. svetovej vojny zostalo v chotári obce 56 hrobov, v ktorých bolo uložených 74 mŕtvych sovietskych vojakov, neskôr prevezených na Slavín. Priamo v boji o oslobodenie obce ich zahynulo 5. Z bojov o prekročenie rieky Moravy však priviezli pochovať ďalších mŕtvych. V kaštieľskom parku bolo pochovaných 17 vojakov, ktorí zomreli  v poľnej nemocnici na následky strelných zranení medzi 19. a 25. aprílom 1945, pričom obec bola oslobodená už 4. apríla.

 

Pavol Vrablec: Boje o Veľké Leváre v r. 1945 podľa farskej kroniky, 14. 7. 2011, in: dejinyzahoria.sk;
Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 165, 173

Matvej Knochinov (1900 - 1945), Veľké Leváre
Zosnulým poľovníkom, Veľké Leváre
Zosnulým hasičom, Veľké Leváre
Anton Štefánek (1877 - 1964), Veľké Leváre
Ladislav Slovák (1919 - 1999), Veľké Leváre
Kamerové systémy