Pred kultúrnym domom v obci je pamätník pripomínajúci udalosti 2. svetovej vojny, oslobodenie obce Červenou armádou a SNP.

Veľké Leváre boli oslobodené 4. apríla 1945. Pri oslobodzovacích bojoch zahynuli 4 miestni občania a v bojoch padlo 5 červenoarmejcov. Jeden z nich, Matvej Knochinov, má dodnes zachovaný náhrobok na starom cintoríne pri ústrednom kríži. Boje v okolí obce pokračovali aj po oslobodení a preto zostal v chotári obce aj veľký počet pochovaných sovietskych vojakov. Z 56 hrobov bolo až 37 bezmenných, označených len poradovým číslom bez tabuliek s menami už v čase pohrebu. Bolo v nich pochovaných 74 sovietskych vojakov neskôr prevezených na Slavín.

 

Pavol Vrablec: Boje o Veľké Leváre v r. 1945 podľa farskej kroniky, 14. 7. 2011, in: dejinyzahoria.sk;

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 165

 

Kamerové systémy