Originálny pamätník oslobodenia v Malackách postavili veľmi krátko po skončení 2. svetovej vojny. Podľa vročenia na mramorovej pamätnej tabuli by sa dalo uvažovať, že by mohol vzniknúť už v roku 1945. Pamätník bol postavený na málo exponovanom mieste za budovou elektrární a najpravdepodobnejšie ho dali postaviť jej zamestnanci, ale až v nasledujúcom roku.
Vztýčená ruka na vrchole pamätníka sa dá považovať za prisahajúce gesto, ktorým by sa stvrdzoval sľub v texte pamätnej tabule. Zväzok Svätoplukových prútov a osamotený zlomený prút pripomínajú povojnové posolstvo k jednote Československa.

Po stáročiach otroctva,
poroby a bezprávia
láskou a pochopením spolupatričnosti
českého a slovenského ľudu
zrodila sa sloboda
ČSR v r. 1914-1918.
Po tejto dobe cudzí jed
maďarských a germánskych fašistov
rozkladal myseľ a dušu národov,
pestoval nenávisť a vierolomnosť –
výsledok:
Nové otroctvo, soc. bieda, svetová vojna.
ZA R. 1938 SME VŠETCI ZODPOVEDNÍ.
Znovu v porobe ozvalo sa zdravé
a dobré srdce
cit slovanskej spolupatričnosti
slovenského a českého človeka.
Odbojom zahraničným a podzemným,
pomocou pravdy, prozreteľnosti
spojencov Veľkej Británie, Ameriky
a bratskej Rusie,
chrabrej červenej armády
jej veľkého maršála Stalina,
milovaného prezidenta ČSR
Dr. Eduarda Beneša,
žiaka veľkého muža
prezidenta Osloboditeľa
T. G. Masaryka,
čsl. armády a partizánov,
malých pracujúcich ľudí
vrátila sa naša sloboda
vykúpená krvou, boľasťou
a životmi našich bratov a sestier,
utrpením celého sveta.
Na večnú pamiatku sľubujeme Vám
Vy naši mŕtvi i živí hrdinovia –
VERNI ZOSTANEME
verni v sebe – Vám,
verni v duši i skutkoch,
verni v láske a súdržnosti,
verni pracujúcemu ľudu celého sveta,
veľkej rodine slovanských národov,
verni Tebe – Ty naša vysnená
milovaná matko
ľudovo - demokratická ČSR.
1945

 

Martin Macejka: Neznámy pamätník, in: Malacké pohľady 2, Malacky 2013, str. 157

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
Pomník padlých, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy