Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu mestečka Červenou armádou bola odhalená v roku 2015. Je umiestnená na pôvodnejšom betónovom podstavci, ktorý pri budove obecného úradu stojí hádam od doby jej postavenia v roku 1984. Tabuľa zaznamenala priebeh oslobodenia v tom zmysle, že bolo rýchle a bez obetí. Má však na mysli len domáce obyvateľstvo. Zo strany osloboditeľov obete boli. Pri prestrelke padli dvaja sovietski vojaci. Jedného pochovali pri kostole, druhého pri starom obecnom úrade. Pri exhumáciách previezli začiatkom roka 1946 na Slavín z Rohožníka nakoniec desať tiel padlých sovietskych vojakov. Medzi nimi bol nadporučík Alexej Kočetkov. Počas oslobodzovacích bojov zahynulo tiež najmenej päť Nemcov a krátko po oslobodení zahynuli pri dvoch nešťastných udalostiach štyri deti, ktoré sa hrali s nevybuchnutou muníciou.

V našej kronike čítame:

Oslobodenie našej obce Červenou
armádou stalo sa dňa 4. apríla 1945
o 9 hodín a 30 minút. Obyvateľstvo
obce bolo schované po pivniciach.
Toto netrvalo dlho. Cez Rohožník
fronta prešla veľmi rýchlo. Zabitý
nebol nikto.

Na počesť a pamiatku 70. výročia
oslobodenia obce a ukončenia
2. svetovej vojny.

 

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 164;

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397-1997, Rohožník 1997, str. 82, 83

Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Rohožník
Obetiam holokaustu, Rohožník
Kamerové systémy