Prieskumná hliadka Červenej armády za pomoci partizánov zaútočila 2. apríla 1945 z Malých Karpát na obec a vyhnala z nej nemeckých vojakov. Avšak už o hodinu neskôr sa Nemci vrátili a za pomoci ťažkej bojovej techniky dobili obec späť. Nasledovali represálie pri ktorých prišlo o život veľa obyvateľov obce. Nemci následne odviedli do zajatia 280 mužov, ktorí sa vrátili až po skončení vojny. K definitívnemu oslobodeniu obce prišlo až 5. apríla. Po oslobodzovacích bojoch zostalo v chotári 13 hrobov, v ktorých bolo pochovaných 22 sovietskych vojakov. V dobe prevezenia ich pozostatkov na Slavín bol po mene známy len čatár Vasil Boľvat.

Pamätná tabuľa pripomínajúca oslobodenia Plaveckého Mikuláša 5. apríla 1945 sovietskou armádou je umiestnená na budove obecného úradu.

 

Dni hrôzy v obci Plavecký Mikuláš, 29. 7. 2010, in: www.plaveckymikulas.sk;

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 164

 

Kamerové systémy