Červená armáda oslobodila Plavecké Podhradie 4. apríla 1945. Pamätná tabuľa z radu sériových tabúľ osadených na pamäť oslobodenia v obciach bývalého Senického okresu je umiestnená na fasáde budovy obecného úradu. Slávnostne ju odhalili 4. apríla 1971 (Kronika MNV Plavecké Podhradie, in: e-kroniky.sk, str. 295).
Po oslobodení bolo z hrobov sovietskych vojakov v chotári bolo prevezených na Slavín 10 tiel. V čase exhumácie ich mená neboli známe (Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 173). V obecnej kronike sa spomína pri exhumáciách sovietskych vojakov vykonaných 31. 1. a 1. 2. 1946 raz 10 inokedy 11 truhiel. Na cintoríne boli pochovaní 3, pred kaštieľom 2 a pri kríži na hradskej 1 sovietsky vojak.

Kronika obce Pl. Podhradie - II. diel, in: e-kroniky.sk, str. 2, 45, 126, 130

Fritz Ullmann († 1945), Plavecké Podhradie
Jozef Chvastek (1953 - 1973), Plavecké Podhradie
Kamerové systémy