Červená armáda oslobodila Plavecké Podhradie 4. apríla 1945. Pamätná tabuľa pripomínajúca túto udalosť je umiestnená na fasáde budovy obecného úradu.

V obci bol Nemcami zriadený zajatecký tábor pre sovietskych vojakov. Ten tri dni pred oslobodením prepadla čata Reptovej partizánskej skupiny. Pri akcii bolo oslobodených 67 sovietskych vojakov, 8 nemeckých vojakov bolo zabitých a 5 zajatých. Po oslobodení bolo z hrobov sovietskych vojakov v chotári bolo prevezených na Slavín 10 tiel. V čase exhumácie ich mená neboli známe. (Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 102, 173). Na cintoríne v obci je spoločný hrob nemeckých vojakov, ktorí zahynuli v apríli 1945. Jedným z nich je Fritz Ullmann. Pamätnú tabuľu na náhrobník venovali jeho deti.

 

Kamerové systémy