Okolo kostola sv. Štefana Kráľa v Stupave bolo nízke latkové oplotenie. V júli 1933 na podnet grófa Ľudovíta Károlyiho, patróna stupavskej farnosti si farníci na vlastné náklady vystavali okolo kostola nový plot. Bol z nízkeho betónového múrika so stĺpikmi pre úchyt pletiva. Práce vykonávali murárski majstri Ján Slezák a Jozef Fischer a zámočník František Kmoníček. Na fasádu kostola vľavo od vchodu umiestnili zakladateľskú tabuľu pripomínajúcu výstavbu ohrady.

Milan Greguš: Námestie sv. Tojice v Stupave, in: Stupava, história-pamiatky-osobnosti-príroda 2007, str. 22

Kamerové systémy