O súvislostiach veľkého počtu obetí z radov civilného obyvateľstva v Plaveckom Mikuláši počas prechodu frontu 2. svetovej vojny píšeme pri inom pamätníku. Občania, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní obce, boli z väčšiny pochovaní na cintoríne do spoločného hrobu. Na jeho náhrobníku bolo uvedených 16 obetí, zväčša s fotomedailónom. V októbri 2013 bol náhrobník zrenovovaný senickou kamenárskou firmou. Pomník získal nový podstavec a krížik a nové nápisové tabule zo žuly. Obnova stála 3750 euro, z ktorých 750 uhradila obec a zvyšné prostriedky poskytlo Ministerstvo vnútra SR podľa zákona starostlivosti o vojnové hroby.

ŠTEFÁN OLŠOVSKÝ
1897 – 1945
MIKULÁŠ KIRIPOLSKÝ
1902 – 1945
GABRIEL VRABLIC
1920 – 1945
ROZÁLIA BÁCHOROVÁ
1867 – 1945
VIKTOR PILÁRIK
1900 – 1945
ALBERT OKRUHLICA
1927 – 1945
JÁN ROMAN
1910 – 1945
VIKTOR ČECH
1904 – 1945
AUGUSTIN ZAHRADNIK
1927 – 1945
CIPRIAN MALEC
1927 – 1945
AMBRÓZ KOČÍŠEK
1929 – 1945
VLADIMÍR HOLOŠKA
1929 – 1945
VENDELIN GLAJŠEK
1883 – 1945
GAŠPAR ZAHRADNIK
1873 – 1945
JOZEF KÁKONÍ
1902 - 1945
FRANTIŠEK ZAHRADNIK
1896 – 1945
TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVAJÚ
TRAGICKY ZAHYNULÝ OBČANIA PLAV. SV. MIKULÁŠU,
KTORÍ PADLI ZA FRONTY VOJNOVĆH UDALOSTÍ V R. 1945.
ODPOČÍVAJTE V POKOJI!

 

Vojnovou obeťou bola aj Helenka Bachorová, ktorú pochovali na okraji spoločného hrobu. Podľa starej tabule z pomníka ho dala zhotoviť jej matka. V roku 2018 dala obec pomník zrenovovať u firmy z Dobrej Vody v celkovom náklade 1500 € s dvojtretinovým dotačným príspevkom ministerstva vnútra z fondu starostlivosti o vojnové hroby.

Tu sladko spí naša dcérka
HELENKA
BACHOROVÁ
* 1. XII. 1931 † 4. IV. 1945
V svojom mladom veku
zahynula tragickou smrťou
pri prechode fronty.
Na pamiatku nechala
postaviť matka.

 

 

Kamerové systémy