V roku 2002 bol rekonštruovaný pamätník Oslobodenia (Kvet vďaky) a pridali naň pamätnú tabuľu, ktorá pripomína padlých sovietskych vojakov a vymenováva civilné obete prechodu frontu zo Stupavy a Mástu. Po preverení v matričných záznamoch na ňu vytesali osem mien. Odhalili ju pri spomienke 5. apríla 2002.
Jozef Hanečka, František Hudeček a dievčatko Mária Sedláková zahynuli pri bombardovaní obce 3. apríla a druhý deň boli pochovaní do spoločného hrobu na stupavskom cintoríne. Jána Kostku z Mástu dal zastreliť za úplatu sovietskemu vojakovi niektorý spoluobčan. Jozefína Parízková zahynula v jej dome pri náhodnom výstrele počas incidentu sovietskych a nemeckých vojakov. Ján Obadal sa utopil 7. apríla v Morave, keď pomáhal sovietskym vojakom pri stavbe mosta a most bol ostreľovaný. Alojza Kuboviča zastrelili pri ústupe Nemci, keď sa im snažil zabrániť zobrať mu kone.
Mária Weinbergerová (nie je na tabuli) bola zranená doma počas náletu sovietskych lietadiel a zomrela po troch týždňoch v bratislavskej nemocnici. Mária Darášová (nie je na tabuli) mala zahynúť tiež pri prechode frontu.

Použitá literatúra:
Magdaléna Dovičičová: Spomienky na druhú svetovú vojnu, in: Stupava, história-pamiatky-osobnosti-príroda 2009, str. 22-39;
František Tóth: Obecná kronika -1964, str. 1-18

Kamerové systémy