Pamätná tabuľa obetiam 2. svetovej vojny so vzťahom k obci Závod bola osadená na budove starého kultúrneho domu. Pri slávnostnej prezentácii ju posvätil farár Peter Kudláč 5. apríla 2022.
Pamätná tabuľa obetí 2. svetovej vojny prevzala mená 4 vojakov zo Závodu, ktorí počas nej zahynuli, z tabule osadenej v roku 1954 na pomník padlých. Uvádza menoslov 20-tich židovských obyvateľov, ktorí prišli o život v koncentračných táboroch a pripomína obete prechodu frontu. Pri oslobodení obce padlo 10 vojakov Červenej armády, 25 nemeckých vojakov a traja obyvatelia obce.

Ferdinand Jozef Huttya (1850 - 1913), Závod
Jozef Vrablec a Štefan Vrablec, Závod
Pomník padlých, Závod
Zosnulým hasičom, Závod
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Závod
Nenarodeným deťom, Závod
Kamerové systémy