Obec venovala pamätnú tabuľu s veršami Jána Kostru občanom Vysokej pri Morave, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny. Osadili ju v máji 2000 na budove domu smútku na cintoríne. V máji 2015 bola pri tabuli odhalená doplňujúca pamätná tabuľa s menoslovom obyvateľov obce, ktorí počas vojny zahynuli. 

Počas 2. svetovej vojny zahynulo 16 obyvateľov obce. Z toho traja padli na východnom fronte v radoch slovenskej armády, ďalší traja v protifašistickom odboji, štyria zahynuli v obci počas bojových udalostí a viacerí židia z obce prišli o život v koncentračných táboroch.

Dňa 6. apríla 1945 pri nemeckom bombardovaní už oslobodenej obce zahynuli František Dvoran a Matej Morávek a aj štyria sovietski vojaci. V odboji zahynul Peter Havel (zajatý a umučený Nemcami), Ondrej Jankovič a Ján VišváderAlojz Jurík (*1919) padol 10. mája 1942 pri Ambrozijevke, František Pajpach (*1918) padol 29. augusta 1942 pri obci Suchaja Cice a Peter Šimunič (*1920) zahynul 24. januára 1943 pri obci Saratovskaja. V koncentračných táboroch zahynuli členovia židovských rodín Neubauerovej, Spitzerovej, Singerovej a Weissovej.

K známym rodákom obce patril aj Anton Kadnár (*1909), obyvateľ Karlovej Vsi, ktorý sa zapojil do ilegálneho odboja a ktorého 31. marca 1945 v transporte väzňov odviezli z Bratislavy do Mauthausenu, odkiaľ sa nevrátil. V rodnej obci po ňom pomenovali námestie. Jeho meno je na pamätnej tabuli v Karlovej Vsi.

 

Druhá svetová vojna, in: Vysoká pri Morave od praveku po dnešok (zost. Vendelín Nerád), 1996, str. 48-55

Kamerové systémy