V roku 2008 odhalili pred budovou mestského úradu v Stupave pamätník obetiam 2. svetovej vojny a SNP. Nahradili ním starší pamätník rovnakého charakteru, ktorý stál neďaleko pred hasičskou zbrojnicou. Nový pamätník pozostáva z konglomerátu štyroch štíhlych kamenných hranolov nerovnakej výšky, ktoré dopĺňajú kované ratolesti a kovová tabuľa s rovnakým záznamom, ako bol na pôvodnom pamätníku. Je na nej sedem mien padlých vojakov zo Stupavy. Ján Nálepka, veliteľ 1. čsl. partizánskeho oddielu v ZSSR padol pri oslobodzovaní mesta Ovruč v roku 1943. Tomáš Jelašič a Štefan Bauer, členovia 1. čsl. arm. zboru v ZSSR, padli v bojoch o Dukliansky priesmyk v roku 1944. Vojak Štefan Balog zomrel v domažlickej nemocnici počas návratu z nemeckého zajatia. Ferdinand Blažíček a Ernest Takáč padli ako príslušníci povstaleckej armády.

Magdaléna Dovičičová: Spomienky na druhú svetovú vojnu, in: Stupava, história-pamiatky-osobnosti-príroda 2009, str. 38;
Anton Hrnko: Koniec prvej republiky a roky vojny, in: Mesto Stupava v minulosti a dnes, Bratislava 2011, str. 324, 325

Kamerové systémy