Pomník padlých, Studienka
Florian Subjak (1920 - 1946), Studienka
Zaniknuté - Oslobodenie Červenou armádou, Studienka

Kamerové systémy