M. R. Štefánik na štúdiách v Prahe pôsobil v slovenskom spolku Detvan. V roku 1904 odišiel do Paríža, kde sa venoval astronómii. Po vypuknutí 1. svetovej vojny vo francúzskej armáde nastúpil do vojenskej leteckej školy, hodnostne postupoval a ako podporučík nastúpil na západný front a neskôr do Srbska. Vo februári 1916 založili spolu s Masarykom, Benešom a Durichom v Paríži predchodcu Československej národnej rady, ktorá mala šíriť myšlienku nezávislosti Čechov a Slovákov na Rakúsko – Uhorsku. Štefánik potom podnikal ďalšie diplomatické a politicko-vojenské misie po celom svete. Od 20. júna 1917 mal už hodnosť generála. Medzinárodná situácia a aj uznanie Čsl. Národnej rady ( v zložení Masaryk, Beneš, Štefánik) vo svete potom napomohli, že sa Rada mohla vyhlásiť za exilovú vládu ešte krátko pred vznikom Československej republiky. M. R. Štefánik minister vojny novej republiky zahynul spolu s trojčlennou posádkou pri leteckom nešťastí blízko Ivanky pri Dunaji.
Pomník M. R. Štefánika v Stupave v podobe jeho sochy bol odstránený v neslávnych 50-tych rokoch 20. storočia. Na pôvodnom mieste pomníka, pred bývalou školou odhalili 4. mája 2005 nový pomník v podobe Štefánikovej busty na stéle v tvare krídla lietadla. Autorom busty so žulovou paradiso doskou bol sochár Ján Hofstädter a autorom stély architekt Karol Šmelík. Stélu zhotovila bezplatne z nosnej betónovej konštrukcie a obložila leštenou červenou žulou rodina Karola Kostku. Je presne nad miestom pôvodného betónového základu Štefánikovho pomníka. S príhovormi pri odhalení pomníka vystúpili historici Anton Hrnko a Gabriela Prokešová a primátor mesta Ján Beleš.

-ps-: Námestie bude konečne námestím, in: Podpajštúnske zvesti 10/2004, str. 2;
Ľ. Somolányi: Stupavčania majú opäť pomník francúzskeho generála, in: Záhorák 16. 5. 2005;
Gabriela Prokešová: Odhalenie busty M. R. Štefánika v Stupave, in: Podpajštúnske zvesti 5/2005, str. 8, 9

Kamerové systémy