Mikuláš Pálffy po slávnostnej prehliadke malackých lesov v jeho vlastníctve zvolal v roku 1899 34. národné zhromaždenie lesníkov do Bratislavy. Lesní hospodári panstva dali k príležitosti prehliadky zhotoviť pamätnú tabuľu. Bola osadená v lese pri Rohožníku v lokalite Obora. Pre tabuľu bola zhotovená umelá kamenná stena z privezených skál.
Pamätnú tabuľu v novej dobe rozbili vandali. Ervín Blažíček z Malaciek ju poskladal a odovzdal Múzeu Michala Tillnera, ktoré ju odložilo do krýpt malackého františkánskeho kláštora. Na mape sme označili pôvodné miesto osadenia tabule v bývalom chotári Rohožníka.

Lucia Vidanová: Rozvíjajme odkaz predkov, in: Malacký hlas 4/2010, str. 7

Kamerové systémy