Mikuláš Pálffy po slávnostnej prehliadke malackých lesov v jeho vlastníctve zvolal v roku 1899 34. národné zhromaždenie lesníkov do Bratislavy. Lesní hospodári panstva dali k príležitosti prehliadky zhotoviť pamätnú tabuľu. Bola osadená v lese pri Rohožníku v lokalite Obora. Pre tabuľu bola zhotovená umelá kamenná stena z privezených skál.
Pamätnú tabuľu v novej dobe rozbili vandali. Ervín Blažíček z Malaciek ju poskladal a odovzdal Múzeu Michala Tillnera, ktoré ju odložilo do krýpt malackého františkánskeho kláštora. Na mape sme označili pôvodné miesto osadenia tabule v bývalom chotári Rohožníka.

Lucia Vidanová: Rozvíjajme odkaz predkov, in: Malacký hlas 4/2010, str. 7

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
Pomník padlých, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy