Sovietsky vojak Matvej Davidovič Knochinov (Матвей Давидович Кнохинов) sa podľa dokumentov uverejnených na pamyat-naroda.ru narodil v roku 1900 (mesiac a deň neuvedené) v dedine Krasnoje (dnes Krasne, Красное, Красне, Kobeljakskyj rajón, Poltavská oblasť, Ukrajina). Do Červenej armády narukoval v roku 1941. Slúžil ako strelec v hodnosti vojaka v 78 gardovom streleckom pluku (súčasť 25 gardovej divízie). V sprievodných informáciách je uvedené meno manželky Nina Grigorjevna. Zomrel 20. apríla 1945 v poľnej nemocnici (nepoznáme jej miesto, prijali ho na liečenie 18. apríla) na následky zranení z bojov, ktoré utrpel 14. apríla. Bol pochovaný v parku veľkolevárskeho kaštieľa. Celkom tu bolo pochovaných (v individuálnych a spoločných hroboch po dvoch) 17 sovietskych vojakov, ktorí podľahli zraneniam v poľnej nemocnici. Hroby boli zoradené v dvoch radoch severne od kaštieľa, sú očíslované na dobovej situačnej mapke (zdroj: pamyatnaroda.ru). Telá všetkých vojakov z kaštieľskeho parku mali byť exhumované, všetky sú v zozname pochovaných na Slavíne. Je preto trochu záhadou, prečo je na starom katolíckom cintoríne pri hlavnom kríži hrobové miesto s pomníkom Matveja Knochinova.

Hrob č. 1; Anton Stanislavovič Bernat (Антон Станиславович Бернат; 1910 - 19.4.1945)
Hrob č. 2; Xenofont Dmitrijevič Sokoljuk (Ксенофонт Дмитриевич Соколюк; 1902 - 19.4.1945)
Hrob č. 3; Vasilij Nikiforovič Desjatskij (Василий Никифорович Десятский; 1924 - 22.4.1945)
Hrob č. 4; Jegor Nikitič Košelev (Егор Никитич Кошелев; 1909 - 20.4.1945)
Hrob č. 4; Michail Ivanovič Kosarev (Михаил Иванович Косарев; 1925 - 21.4.1945)
Hrob č. 5; Matvej Davidovič Knochinov (Матвей Давидович Кнохинов; 1900 - 20.4.1945)
Hrob č. 6; Alexandr Ivanovič Cvetkov (Александр Иванович Цветков; 1922 - 20.4.1945)
Hrob č. 7; Fjodor Artemjevič Kučeruk (Федор Артемьевич Кучерук; 1922 - 23.4.1945)
Hrob č. 7; Alexandr Timofejevič Vasiľjev (Александр Тимофеевич Васильев; 1922 - 24.4.1945)
Hrob č. 8; Fjodor Jemeľjanovič Jurčuk (Федор Емельянович Юрчук; 1905 - 24.4.1945)
Hrob č. 9; Alexandr Vladimirovič Rjakovskij (Александр Владимирович Ряковский; 1926 - 22.4.1945)
Hrob č. 9; Ivan Fjodorovič Rotarju (Иван Федорович Ротарю; 1913 - 24.4.1945)
Hrob č. 11; Dmitrij Iľjič Kušnarjuk (Дмитрий Ильич Кушнарюк; 1920 - 22.4.1945)
Hrob č. 11; Ivan Grigorjevič Badjuľ (Иван Григорьевич Бадюль; 1897 - 24.4.1945)
Hrob č. 12; Vladimir Ivanovič Vasilenko (Владимир Иванович Василенко; 1924 - 23.4.1945)
Hrob č. 12; Mark Petrovič Pastuch (Марк Петрович Пастух; 1924 - 23.4.1945)
Hrob č. 14; Michail Petrovič Kovalev (Михаил Петрович Ковалев; 1926 - 21. 4. 1945)
Hrob č. 14; Nikolaj Demenťjevič Murygin (Николай Дементьевич Мурыгин; 1901 - 25.4.1945)

Zosnulým poľovníkom, Veľké Leváre
Zosnulým hasičom, Veľké Leváre
Anton Štefánek (1877 - 1964), Veľké Leváre
Ladislav Slovák (1919 - 1999), Veľké Leváre
Kamerové systémy