Martin Benka,významný slovenský maliar sa narodil v Kostolišti. Čoskoro opustil rodný kraj a výtvarné vzdelanie získal v Hodoníne, Viedni a Prahe. V Martine sa mu podarilo zrealizovať svoju snahu po vlastnej galérii, ktorá je dnes pretvorená do podoby Múzea Martina Benku. V Kostolišti zriadili pamätnú izbu maliara v kultúrnom dome, ktorý práve on sám výtvarne ozdobil. Zomrel v Malackách, pochovaný ja na Národnom cintoríne v Martine.

Na rodnom dome v Kostolišti Martinovi Benkovi odhalili pamätnú tabuľu v roku 1988. V roku 2001 chátrajúci dom opravil nový majiteľ s prihliadnutím na osobnosť maliara.

Padlým v 1. svetovej vojne, Kostolište
Kamerové systémy