Keď bol na Ľudovíta Štúra vydaný zatykač v roku 1848, ukrýval sa u rímsko-katolíckeho farára Jána Galbavého v Jablonovom. Ten pripravil aj plán úteku Ľ. Štúra z Uhorska. Skoro ráno 31. mája spolu na voze sa prepravili do vtedajšej Uhorskej Vsi. Povoz odstavili pri hostinci Steiner. Potom pešo prešli mostom cez rieku Moravu, okolo strážnych zo slovenskej aj rakúskej strany. V Angerne Štúr nasadol na vlak do Viedne. Odtiaľ odcestoval do Prahy na Slovanský zjazd. Návrh na pamätnú tabuľu k udalosti úteku Ľ. Štúra cez Záhorskú Ves vyšiel od kronikára obce a spisovateľa Ota Šikoviča. Odhalili ju spoločne Augustín Maťovčík zo Slovenskej národnej knižnice, Boris Šimkovič, starosta obce a Oto Šimkovič, kronikár obce 9. júna 2007 na mieste, kde stával hostinec Steiner.

Jána Galbavého a Štúrov útek pripomína tiež pamätná tabuľa v Jablonovom, v Modre pripomína Štúrov útek od roku 1956 pamätná tabuľa venovaná horárovi Jánovi Veštíkovi, ktorý Štúra previedol z Modry do Jablonového.

Oto Šimkovič: Pamätná tabuľa Ľ. Štúrovi odhalená, in: www.zahorskaves.sk;

Povodeň 1941, Záhorská Ves
Pomník padlých, Záhorská Ves
Obetiam 2. svetovej vojny, Záhorská Ves
Lucia Poppová (1939 - 1993), Záhorská Ves
Kamerové systémy