Nad hrobom spisovateľa Ľuda Zúbka dala pozostalá rodina začiatkom 70-tych rokov minulého storočia postaviť nákladný pomník zo švédskej žuly. Osadili naň spisovateľovu bustu z bronzu a bronzovú otvorenú knihu, ktoré si rodina objednala u sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Busta z pomníka bola odcudzená v auguste 2008 a odvtedy je jej osud neznámy.
V roku 2020 na pomník namiesto nezvestnej busty osadili bronzový reliéf tváre spisovateľa od sochárky Lenky Ballekovej. Jeho donorom bolo mesto Malacky. Reliéf sochárka vytvorila podľa fotografií tváre spisovateľa s prihliadnutím na okolnosť, aby ho nebolo možné z pomníka jednoducho odstrániť.
Foto pôvodnej busty je dostupné na malackepohlady.sk.

 

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
Pomník padlých, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy