Rodák z Malaciek Ľudo Zúbek sa popri práci v slovenskom rozhlase venoval literárnej tvorbe. Začal s rozhlasovými hrami ešte v medzivojnovom období, neskôr k nim pridal biografickú prózu. Známy je románmi Ján Kupecký, Doktor Jesenius, Jar Adely Ostrolúckej. Od roku 1957 bol profesionálnym spisovateľom. Uznanie získal už počas života a v roku 1967 mu udelili titul Zaslúžilý umelec. Rozhodujúcu časť života prežil v Bratislave, ale pochovaný je na malackom cintoríne.
V Malackách po Ľudovi Zúbkovi pomenovali ulicu a na jeho rodičovskom dome na Sládkovičovej ulici mu osadili pamätnú tabuľu.

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
Pomník padlých, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Kamerové systémy