Lucia Poppová, operná speváčka, sopránistka pochádza zo Záhorskej Vsi. Začala študovať medicínu, prestúpila na VŠMÚ, ktorú nedokončila, pretože jej vo viedenskej Staatsoper ponúkli zmluvu. V roku 1963 odišla zo Slovenska a žila v Rakúsku a Nemecku. Vystupovala na najvýznamnejších operných scénach vo svete. Po roku 1989 vystupovala aj na Slovensku. Zomrela v Mníchove. Pochovaná je v Bratislava na cintoríne v Slávičom údolí.

Na rodnom dome L. Poppovej bola 20. decembra 1999 odhalená pamätná tabuľa speváčke. Obec ulicu s jej rodným domom pomenovala Ulicou Lucie Poppovej.

 

Oto Šimkovič: Najzápadnejšia na Slovensku, Bratislava 2002, str. 95

Povodeň 1941, Záhorská Ves
Pomník padlých, Záhorská Ves
Obetiam 2. svetovej vojny, Záhorská Ves
Kamerové systémy