Ladislav Slovák, rodák z Veľkých Levár sa stal zakladateľom Zmiešaného zboru Čsl. rozhlasu v Bratislave, ktorý sa transformoval na Slovenský filharmonický zbor. Tento významný dirigent viedol postupne ďalšie filharmonické telesá: Slovenskú filharmóniu, Symfonický orchester mesta Prahy, Štátnu filharmóniu Košice. Na dome dirigenta vo Veľkých Levároch (Ulica SNP č. 27) mu odhalili 11. októbra 2002 pamätnú tabuľu od akademického sochára Rastislava Trizmu. Usporiadateľmi podujatia boli Slovenská filharmónia, Istrokoncert a obecný úrad obce. Tabuľu odhalil Jozef Tkáčik za filharmóniu a Cyril Moravčík za Spolok Záhorákov, kde bol L. Slovák členom.

-pm-: Pamätná tabuľa Ladislava Slováka, in: Záhorie 5/2002, str. 34

Matvej Knochinov (1900 - 1945), Veľké Leváre
Zosnulým poľovníkom, Veľké Leváre
Zosnulým hasičom, Veľké Leváre
Anton Štefánek (1877 - 1964), Veľké Leváre
Kamerové systémy