Blížil sa koniec 2. svetovej vojny a frontová línia. Obyvatelia Sološnice boli veľmi znepokojení. Starosta Jozef Velšmid za prítomnosti všetkých obyvateľov dal sľub, že ak bude Sološnica ušetrená od vojnových hrôz, postavia v obci kaplnku Božského srdca. Kaplnku postavili ako prístavbu kostola Všetkých svätých, bola vysvätená biskupom Michalom Buzalkom 30. júna 1946. V dobe výstavby kaplnky bol farárom obce Ján Turza v rokoch 1939 až 1948.
V roku 1995 v interiéri kaplnky odhalili pamätnú tabuľu, ktorá pripomína vďaku za záchranu pred vojnou vyjadrenú postavením kaplnky. A vyjadruje tiež uznanie vdp. Jánovi Turzovi za prácu pre farnosť.

KAPLNKA BOŽSKÉHO SRDCA BOLA POSTAVENÁ ZA ÚČINKOVANIA RÍM. KAT. KŇAZA Dr. JÁNA TURZU NA ZNAK VĎAKY PÁNU BOHU ZA OHRANU OBČANOV VO FRONTE V ROKU 1945. NARODIL SA 25. 3. 1911 V OBYCIACH, ZOMREL 29. 5. 1992 V TEXASE, CROWLEY USA. VZDÁVAME VĎAKU A UZNANIE JEHO PRÁCI, KTORÚ VYKONAL PRE FARNOSŤ. AKO DÔKAZ JEHO VEĽKEJ LÁSKY K ŽIVOTU A K ĽUĎOM, OSTANE OSTANE NAVŽDY V PAMÄTI BOŽIEHO ĽUDU.

 

Antónia Ilenčíková: Najmladšie pútnické miesto na Záhorí, in: Záhorie 3/2006, str. 22, 23

 

Kamerové systémy