Rímsko-katolícky kňaz Ján Galbavý (1800 – 1884) pôsobil v Jablonovom ako farár od roku 1838 až do svojej smrti. Je pochovaný na cintoríne v obci v spoločnej kňazskej hrobke. Keď uhorské úrady vydali zatykač na Ľudovíta Štúra, ten sa zachránil útekom z Modry a v noci z 28. na 29. mája 1948 s pomocou modranského horára Jána Veštíka prešiel cez Malé Karpaty do Jablonového na faru ku priateľovi J. Galbavému. Galbavý potom vymyslel plán Štúrovho úteku z krajiny aj s konšpiračnými detailmi. Spolu obaja potom prekročili hranice do Rakúska v Uhorskej (Záhorskej) Vsi, kde je Štúrovmu úteku tiež venovaná pamätná tabuľa.

Pamätná tabuľa na budove fary v Jablonovom pripomína udalosť, keď Ján Galbavý zachránil Ľ. Štúra pred zatknutím. Pamätná tabuľa bola odhalená 30. mája 1971.

 

Eva Fleišíková: Ján Galbavý, in: Jabloňové, Jabloňové – Skalica 1992, str. 31

Kamerové systémy