Rodák z obce I. V. Hochštetský pôsobil v rokoch 1922 až 1928 ako herec v Hollywoode, po návrate na Slovensko bol hercom SND. Venoval sa knižnej ilustrácii a napísal niekoľko divadelných hier, ktoré hrali najmä ochotníci na vidieku. Zomrel v Bratislave, pochovaný bol vo Vysokej pri Morave, ale jeho hrob sa do dnešnej doby už nezachoval.

Obec dala svojmu rodákovi I. V. Hochštetskému zhotoviť v roku 2000 na návrh miestnych divadelníkov Antona a Karola Baláža pamätnú tabuľu na cintoríne.

 

Anna Tomečková: Spomienka na rodáka – Ignác Vincek Hochštetský, in: Vysočan 3/2014, str. 7

Pomník padlých, Vysoká pri Morave
Prvé verejné zhromaždenie, Vysoká pri Morave
Obetiam 2. svetovej vojny, Vysoká pri Morave
Zoltán Halmaj (1881 - 1956), Vysoká pri Morave

Kamerové systémy