Narodil sa v Kopčanoch. Za rímsko-katolíckeho kňaza bol vysvätený v roku 1845. Ako kaplán nastúpil do Stupavy. V revolučnom roku 1848 bol obvinený z poburovania a u maďarského vojenského súdu mu za to hrozil aj trest smrti. Po návrate z väzenia, ktoré trvalo tri mesiace, bol od roku 1949 farárom v Lábe, kde zotrval až do svojej smrti. V Lábe je aj pochovaný.

V Stupave na múre farskej záhrady 26. septembra 1993 odhalili Ignácovi Juračkovi pamätnú tabuľu. Jej autorom je výtvarník Eduard Kalický.

 

Milan Greguš: Kňaz Ignác Juračka, in: Stupava – ročenka 2009, str. 81

Kamerové systémy