Rodák z obce Kopčany Ignác Juračka bol za rímsko-katolíckeho kňaza vysvätený v roku 1845. Ako kaplán nastúpil do Stupavy. V revolučnom roku 1848 bol obvinený z poburovania a u maďarského vojenského súdu mu za to hrozil aj trest smrti. Po návrate z trojmesačného väzenia sa od roka 1849 stal farárom v Lábe, kde zotrval až do smrti. V Lábe bol aj pochovaný.
Pri 666. výročí farnosti v Lábe súbežnom so storočnicou úmrtia Ignáca Juračku 9. októbra 1999 na farskej budove odhalili Ignácovi Juračkovi pamätnú tabuľu. Jej autorom bol sochár Peter Pollág, pri spomenutej slávnosti ju posvätil kňaz Jozef Krajči.

 

-dra-: Oslavy výročia farnosti, in: Záhorie 5/1999, str. 34

Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Láb
Pomník padlých, Láb
Kamerové systémy