Ignác Opatril bol za rímsko-katolíckeho kňaza vysvätený v roku 1869. Na gymnáziu v Nitre učil latinčinu, maďarčinu a históriu. Neskôr si zmenil priezvisko na Gond. Od roku 1855 sa stal farárom v Stupave. Venoval sa archeológii, na rímskej stanici v meste uskutočnil viaceré vykopávky a tiež zrkadlové spojenie medzi ňou a Carnuntom. Pochovaný je na cintoríne v Stupave.

Pri spomienkovej slávnosti 16. mája 2010 odhalili Ignácovi Gondovi pamätnú tabuľu na múre záhrady stupavskej fary. Tabuľu umiestnili k staršej pamätnej tabuli Ignáca Juračku.

 

Anastázia Lachkovičová: Kronika Mesta Stupava - Rok: 2010, str. 47, 48

Kamerové systémy