Huberta Koloničová bola manželkou grófa Štefana Wenckheima, zomrela veľmi mladá. Gróf aj s jej matkou grófkou Adalbertou Koloničovou dali v roku 1892 dvojpodlažný dom vo Veľkých Levároch do užívania kongregácii Dcér božskej lásky. V dome sa mala zriadiť dievčenská škola, ktorá na pamäť Huberty bola pomenovaná Hubertinum. Kongregáciu založila Františka Lechnerová vo Viedni v roku 1868 a dom si bola osobne prevziať a usadila v ňom 4 rehoľné sestry. Dom od prevzatia rehoľníčkami začal slúžiť ako škola. V roku 1934 Wenckheimovci dom rehoľníčkam aj darovali. Nový režim v roku 1950 rehoľníčky z Hubertina vysťahoval, ale budovu aj po zrušení kláštora školským účelom ponechal. V roku 1994 bol rehoľníčkam dom vrátený, po adaptácii sa do neho na sklonku roka 1996 znovu nasťahovali. Kláštor v súčasnosti slúži na opatrovanie starších a chorých sestier.

Po znovuusídlení kongregácie Dcér božej lásky vo Veľkých Levároch bola na budove Hubertina osadená pamätná tabuľa pripomínajúca založenie kláštora Františkou Lechnerovou.

 

Veľké Leváre, 1997, str. 49 - 51

Matvej Knochinov (1900 - 1945), Veľké Leváre
Zosnulým poľovníkom, Veľké Leváre
Zosnulým hasičom, Veľké Leváre
Anton Štefánek (1877 - 1964), Veľké Leváre
Ladislav Slovák (1919 - 1999), Veľké Leváre
Kamerové systémy