Pri oslobodení Malaciek zahynulo 109 vojakov Červenej armády. V Malackách na štyroch miestach ich však pochovali o niekoľko desiatok viac, keďže ďalších sem priviezli aj z okolia. Ich hroby boli v parku pri kláštore, pri škole, stredoškolskom internáte a na cintoríne. Pozostatky vojakov začiatkom februára 1946 previezli na Slavín. V súpise exhumovaných tiel bolo 153 sovietskych vojakov.
V parku na Kláštornom námestí, ktoré bolo po vojne premenované na Červené námestie, postavili v roku 1946 pamätník červenoarmejcov z pieskovca v tvare vysokého pylónu so sochou sovietskeho vojaka, riadiaceho kormu člna s granátom v ruke v záhlaví. Z dostupnej literatúry sa nám nepodarili zistiť autorov pamätníka.

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 162, 163;
Pamiatky západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch (zost. František Pížl), Bratislava 1963, str. 38

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
Pomník padlých, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy